Categorie Mechanica
  • 13 subcategorieën
  • 21 artikelen

Categorie Mechanica

Categorie Navigatie
Artikel uitgelicht

De bekende formule van Albert Einstein E = mc^2 is het korte antwoord op deze vraag (^2 is mijn notering voor "kwadraat", oftewel c^2=cc). Hierbij staat E voor energie, m voor massa en c voor de lichtsnelheid. Deze lichtsnelheid is (onafhankelijk van de snelheid van de waarnemer) gelijk aan 299792458 meter per seconde, oftewel ongeveer 300.000 km/s. Maar wat kun je met deze formule? Ook hierop bestaat weer een kort antwoord: In het dagelijks leven kun je hier eigenlijk niets mee. Als je een objec...

Artikelen in Mechanica